CHU KỲ KINH TẾ?

Bạn có tin vào chu kỳ kinh tế không?

Giai đoạn 2024-2026 là gia đoạn tăng trưởng phát triển kinh tế

Khi lãi suất ngân hàng đạt đỉnh thì sẽ ngừng tăng và bắt đầu bước vào chu kỳ đi ngang rồi giảm lãi suất. Giảm để hỗ trợ nền kinh tế phát triển sau một thời gian.

Tiền sẽ được bơm ra thị trường để hỗ trợ phát triển nền kinh tế. Thị trường chứng khoán, Vàng, Crypto, bất động sản sẽ có lợi cho việc tăng trưởng và thu hút dòng tiền.

Còn kinh tế thế giới Fed sẽ ngừng tăng lãi suất và bắt đầu chuẩn bị cho đợt giảm lãi suất để thúc đẩy nền kinh tế.