THAM DỰ ĐẠI HỘI LUẬT GIA QUẬN BÌNH TÂN NHIỆM KỲ 2024-2025

Ngày 7/6/2024 Luật sư Nguyễn Tấn Trung tham dự ĐẠI HỘI LUẬT GIA QUẬN BÌNH TÂN NHIỆM KỲ 2024-2025. Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.