TS. Nguyễn Tấn Trung tham gia sự kiên tôi là ai của GS. Phan Văn Trường

Ngày 22/6 tại MỘC GIA LAND  TS. Nguyễn Tấn Trung tham gia sự kiên tôi là ai của GS. Phan Văn Trường cùng quý anh chị em doanh nhân. Sự kiênh diễn ra thành công tốt đẹp , hấp dẫn và sức tích. Hi vọng gặp lại GS. Phan Văn Trường một ngày gần đây